آموزش وردپرس
خانه / دنا شیرانی

دنا شیرانی

دنا شیرانی
مدیر اسبق بخش هنری نویسنده سابق بخش پاتولوژی

مبحث تومور

فرق اصلی تومور بدخیم و خوش خیم در این است که تومور بدخیم می تواند متاستاز دهد یا پخش شود و به رگ و لنف و ارگان مجاور سرایت می کند،اما تومور خوش خیم هرگز متاستاز نمی دهد و پخش نمی شود (ملاک ِبالینی) و اما ملاک های میکروسکوپی در تشخیص …

ادامه نوشته »

التهاب مزمن کیسه صفرا و پلیپ بینی

   chronic cholecystitis; التهاب مزمن کیسه صفرا کیسه صفراوی شامل سه لایه ی مخاط ، عضله و سروز میباشد و پوشش آن حالت چین دار،پرز دار دارد. در التهاب مزمن دو نکته حائز اهمیت می باشد; 1/ invitrationِ سلولهای آماسیِ تک هسته ای مثل لنفوسیت(عمدتاً) و ماکروفاژ و پلاسماسل و 2/فیبروز …

ادامه نوشته »

ایمنوهیستوشیمی و ایمنوفلوروسانس در پاتولوژی

ایمنوهیستوشیمی ;Immunohistochemistry تشخیص بافتی به روش شیمیایی و واکنش ایمنی; آنتی ژنی که detect می کنیم میتواند یک پروتئین(معمولا),مولکول چربی یا قند باشد. آنتی بادی ما معمولا IgG است چون ساختمان مولکولی کاملتری دارد,اتصال ِآنتی ژن و آنتی بادی به روش قفل و  کلید (در هم جور شدن) انجام میشود. آنتی …

ادامه نوشته »

نگاهی اجمالی بر اصول کار و مراحل کلی در آسیب شناسی

تکنیک آسیب شناسی: پاتولوژی علم بررسی اتیولوژی ایجاد بیماری ها و مکانیسم آن می باشد. دو زیرشاخه ی پاتولوژی تشریحی و بالینی است که اطلاعات ارائه شده در این مطلب مربوط به حوزه “پاتولوژی تشریحی ; یعنی مطالعه تغییرات ساختمانی اعم از میکروسکوپی و ماکروسکوپی می باشد . پاتولوژی بالینی …

ادامه نوشته »