آموزش وردپرس
خانه / روشنک داودیان

روشنک داودیان

نویسنده بخش قارچ شناسی پزشکی

انواع کاندیدیاز و تشخیص آزمایشگاهی آنها

کاندیدیاز بدون شک یکی از مهمترین و شایعترین بیماری قارچهای فرصت طلب در انسان است.مهمترین عامل این بیماری کاندیدیا آلبیکنس می باشد عوامل دیگری تحت عنوان non-Albicans candidia یا candidia-sp هستند به نام های c.dubliniensis , c.Tropicalis , c.parapsilosis, c.krusei, c.stellatoidea, c.pseudotropicalis, c.guilliermondii, c.glabrata که از عوامل دیگر این بیماری …

ادامه نوشته »

آشنایی با ساپروفیتهای معمول آزمایشگاه

این قارچ ها در دو رده قرار میگیرند: 1. Zygomycetes 2. Hyphomycetes: hyaline hyphomycetes phaeo hyphomycetes   قارچ های ساپروفیت رده زیگومیست: موکور:Mucor مشخصات ماکروسکوپی: رنگ و پشمی و واجد میسلیوم های هوایی فراوان. مشخصات میکروسکپی: میسلیوم ها عموما بدون دیواره عرضی هستند و دارای اسپورانژیوفور های منشعب که به اعضای …

ادامه نوشته »

روش تهیه کشت روی لام در مورد قارچ های رشته ای (slide culture tecnic)

دقیق ترین روش بررسی مورفولوژیک قارچ ها، کشت روی لام یا slide culture است. بعد از انجام   teasemount  ،  با استفاده از sub culture ( کشت مجدد )؛ بررسی های مولکولی،تست های فیزیولوژیک و یا آنتی بیوگرام انجام می دهیم. هدف ما از sub culture ،  تنها slide culture نیست بلکه بدست آوردن کلنی …

ادامه نوشته »