آموزش وردپرس
خانه / سورین زادحیدر (صفحه 5)

سورین زادحیدر

سورین زادحیدر
مدیر بخش خبری نویسنده بخش ویروس شناسی پزشکی

خانواده انتروباکتریاسه

  باسیل هایی هستند موسوم به باسیل های گرم منفی روده ای.هوازی،بی هوازی اختیاری هستند.برخی از جنس های موجود در این خانواده متحرک اند.فلاژله ای از نوع پری تریشن دارند(به صورت سرتاسری) و برخی از جنس ها فاقد تحرک می باشند. برخی از جنس های این گروه پیلی دارند که …

ادامه نوشته »

فواید مصرف روزانه قرص ویتامین D

مصرف روزانه قرص ویتامین D میتواند باعث بهبود عملکرد در هنگام ورزش و کاهش خطر بیماری های قلبی شود. ویتامین D که هم ویتامین و هم هورمون است،به کنترل سطوح کلسیم و فسفات در خون کمک میکند و برای شکل گیری استخوان ها و دندان ها ضروری است.منابع آن شامل …

ادامه نوشته »

کورینه باکتریوم

کورینه باکتریوم ها شامل دو گروه بیماری زا و غیر بیماری زا هستند.گروه غیر بیماری زا را تحت عنوان دیفتروئیدها میشناسیم که به صورت فلور نرمال در بینی،گلو،دستگاه تنفسی و … وجود دارند. مهمترین گونه که گونه ی بیماری زاست، کورینه باکتریوم دیفتیریه میباشد.کورینه باکتریوم دیفتریه از نظر مورفولوژی یا …

ادامه نوشته »

ارتباط پلاکت ها با سپسیس

Xiang محقق دانشگاه کنتاکی فرصتی معتبر پیدا کرد تا تحقیقاتش روی پلاکت ها و سپسیس را در کنفرانس بین المللی  انجمن قلب آمریکا ارائه دهد . پلاکت ها از مردن بر اثر آسیب های کوچک جلوگیری می کنند . خون ما علاوه بر گلبول های قرمز و سفید شامل سلول …

ادامه نوشته »

خانواده ی میکروکوکاسه

خانواده ی  میکروکوکاسه دارای شکل کوکسی یا کروی هستند.در این گروه کوکسی های گرم مثبت را داریم. این خانواده شامل دو جنس مهم استافیلوکوک و میکروکوک میشود. جنس استافیلوکوک دارای 3 گونه ی مهم از جمله استافیلوکوک اورئوس،استافیلوکوک ایپیدرمایتیس و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس است.گونه ی ساپروفیتیکوس و اپیدرمایتیس جزء فلور نرمال …

ادامه نوشته »