آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار / قارچ شناسی پزشکی ( گزارش کار )

قارچ شناسی پزشکی ( گزارش کار )

انواع کاندیدیاز و تشخیص آزمایشگاهی آنها

کاندیدیاز بدون شک یکی از مهمترین و شایعترین بیماری قارچهای فرصت طلب در انسان است.مهمترین عامل این بیماری کاندیدیا آلبیکنس می باشد عوامل دیگری تحت عنوان non-Albicans candidia یا candidia-sp هستند به نام های c.dubliniensis , c.Tropicalis , c.parapsilosis, c.krusei, c.stellatoidea, c.pseudotropicalis, c.guilliermondii, c.glabrata که از عوامل دیگر این بیماری …

ادامه نوشته »

تشخیص آزمایشگاهی درماتوفیت ها

ضایعات حاصل از درماتوفیت ها و درماتومایکوز ها (ضایعات پوستی حاصل از قارچ های غیر درماتوفیتی) بسیار شبیه هم هستند بنابراین به صرف دیدن ضایعه پوستی بدون انجام امتحان آزمایشگاهی نمی توانیم ادعای تشخیص کچلی بدهیم. قبل از اقدام به درمان باید نمونه برداری انجام شود زیرا به فاصله ی …

ادامه نوشته »

مروری بر قارچ های سطحی (superficial mycosis) طبقه ی شاخی پوست و کوتیکول مو ،در زیر میکروسکوپ

بررسی قارچ های : Malassezia-sp (نام قدیم : Malassezia ovalis و Pityrosparum)…. نام بیماری :درماتیت سبورئیک , شوره سر در صورت , گوش , اطراف پلک ها) Malassezia furfur complex یا Malassezia -sp….نام بیماری:Tinea versicolor آسپرژیلوس نیجر….نام بیماری:Otomycosis(عفونت قارچی گوش خارجی) به همراه بررسی دو باکتری : کورینه باکتریوم تنوئیس (corynebacterium …

ادامه نوشته »

آشنایی با ساپروفیتهای معمول آزمایشگاه

این قارچ ها در دو رده قرار میگیرند: 1. Zygomycetes 2. Hyphomycetes: hyaline hyphomycetes phaeo hyphomycetes   قارچ های ساپروفیت رده زیگومیست: موکور:Mucor مشخصات ماکروسکوپی: رنگ و پشمی و واجد میسلیوم های هوایی فراوان. مشخصات میکروسکپی: میسلیوم ها عموما بدون دیواره عرضی هستند و دارای اسپورانژیوفور های منشعب که به اعضای …

ادامه نوشته »

ادامه بحث “روش تهیه کشت روی لام در مورد قارچ های رشته ای (Slide culture)”

(این مطالب ادامه بحث قبل در مورد Slide culture  می باشد. ) دو روش برای تهیه کشت روی لام وجود دارد : 1)نمونه تهیه شده از لامل      2)نمونه تهیه شده از لام مونته کردن این دو نمونه هم به صورت دائمی و هم به صورت موقت انجام می گیرد. (مانت …

ادامه نوشته »