آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار / هماتولوژی ( گزارش کار ) (صفحه 2)

هماتولوژی ( گزارش کار )

انواع بلاست های خونی در تشخیص لوسمی ها (بلاست های لوکمیک)

اگر بخواهیم از سلولی یاد کنیم که کروماتین فشرده ای دارد قطعا لنفوسیت خواهد بود و اگر بخواهیم از سلولی یاد کنیم که کروماتین باز داشته باشد بلاست را نام می بریم. بلاست ها سلول هایی هستند که در حالت طبیعی در مغز استخوان دیده می شوند و دربعضی موارد …

ادامه نوشته »

رده های میلوئیدی و CML

Myeloblast اولین سلول پیش ساز رده میلوئیدی است . سلولی است با قطر حدود 15 میکرون ، نسبت هسته به سیتوپلاسم زیاد ، هسته بیضی تا چهارگوش بزرگ ، تراکم هسته کم و الگوی کروماتینی بسیار ظریف و یکنواخت ، غشاء هسته ظریف و دارای 2 تا 5 هستک. فضایِ …

ادامه نوشته »

Reticulocyte

رتیکولوسیت ! بعد از ، از دست دادن هسته ، یک سلول تقریبا بازوفیلی که از گلبول قرمز بالغ بزرگتر است باقی می ماند . بطور کلی رتیکولوسیت ها گلبول های سرخ نابالغ ، بدون هسته ولی دارای ریبوزوم های زیادی می باشند ، که به سنتز هموگلوبین حتی پس …

ادامه نوشته »

الکتروفورز هموگلوبین

با بررسی تعاریف زیر قبل از ارائه ی گزارش کار سعی در انتقال راحت تر مفاهیم داریم الکتروفورز : در الکتروفورز محلولی ناهمگن که شامل پروتئین ،  اسیدآمینه و اسیدنوکلئیک هایی با وزنهای مختلف است را روی یک صفحه ی خاص جدا می کنیم . بر حسب اندازه ، وزن …

ادامه نوشته »