آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار / هماتولوژی ( گزارش کار ) (صفحه 3)

هماتولوژی ( گزارش کار )

مورفولوژی گلبول های قرمز

بعد از تهیه اسلاید و اطمینان از صحّت و کیفیت اسلاید ، با استفاده از عدسی چهل در زیر میکروسکوپ ، منطقه مناسب برای بررسی مورفولوژیک گلبول های قرمز را پیدا می کنیم و سپس با عدسی صد شروع به بررسی مورولوژیک می کنیم. برای شناخت منطقه مناسب ، از …

ادامه نوشته »

پیش سازهای اریتروئیدی

اسلاید آموزشی پیش سازهای گلبول قرمز پرونرموبلاست ، ابتدایی ترین پیش ساز اریتروئیدی قابل تشخیص است و از CFU-E  به وجود می آید. پرونورموبلاست به بازوفیلیک نورموبلاست ، سپس به پلی کروماتیک نورموبلاست و پس از آن اورتوکروماتیک نورموبلاست و سپس رتیکولوسیت و نهایتا گلبول قرمز تبدیل می شود.   …

ادامه نوشته »

شناخت منطقه مناسب اسلاید خون محیطی

یک گستره مناسب دارای سه منطقه است :   1) Thick part نام دیگر آن منطقه ضخیم است این منطقه که از نزدیکی خط  شروع تهیه گسترش آغاز می شود ، پر رنگ تر از دیگر مناطق است در این منطقه ،  سلول های خونی با تراکم زیادی روی هم قرار …

ادامه نوشته »