آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار (صفحه 5)

گزارش کار

کورینه باکتریوم

کورینه باکتریوم ها شامل دو گروه بیماری زا و غیر بیماری زا هستند.گروه غیر بیماری زا را تحت عنوان دیفتروئیدها میشناسیم که به صورت فلور نرمال در بینی،گلو،دستگاه تنفسی و … وجود دارند. مهمترین گونه که گونه ی بیماری زاست، کورینه باکتریوم دیفتیریه میباشد.کورینه باکتریوم دیفتریه از نظر مورفولوژی یا …

ادامه نوشته »

آشنایی با ساپروفیتهای معمول آزمایشگاه

این قارچ ها در دو رده قرار میگیرند: 1. Zygomycetes 2. Hyphomycetes: hyaline hyphomycetes phaeo hyphomycetes   قارچ های ساپروفیت رده زیگومیست: موکور:Mucor مشخصات ماکروسکوپی: رنگ و پشمی و واجد میسلیوم های هوایی فراوان. مشخصات میکروسکپی: میسلیوم ها عموما بدون دیواره عرضی هستند و دارای اسپورانژیوفور های منشعب که به اعضای …

ادامه نوشته »

انواع بلاست های خونی در تشخیص لوسمی ها (بلاست های لوکمیک)

اگر بخواهیم از سلولی یاد کنیم که کروماتین فشرده ای دارد قطعا لنفوسیت خواهد بود و اگر بخواهیم از سلولی یاد کنیم که کروماتین باز داشته باشد بلاست را نام می بریم. بلاست ها سلول هایی هستند که در حالت طبیعی در مغز استخوان دیده می شوند و دربعضی موارد …

ادامه نوشته »

خانواده استرپتوکوکاسه

کوکسی‌های گرم مثبتی هستند که به صورت آرایش دوتایی(دیپلو) یا زنجیره‌ای دیده می‌شوند.در صورتی که در محیط‌های جامد رشد داده شوند و سپس نمونه برداری صورت گیرد،زنجیره‌های کوتاهتری نسبت به زمانی که در محیط مایع کشت داده شوند، مشاهده می‌شود. استرپتوکوک‌ها کاتالاز منفی هستند؛ که از این ویژگی برای تمایز بین …

ادامه نوشته »

اندازه گیری FSH به روش الایزا

.ابتدا از تمام استاندارهای کیت، λ50 به ترتیب افزایش غلظت ،داخل چاهک‌های جداگانه می‌ریزیم.(در این جا 6 محلول استاندارد داریم) *در هنگام سمپلینگ از تماس نوک سرسمپلر با ته چاهک خودداری نمایید و نمونه‌ها را وسط چاهک‌ها بریزید. *این روش به صورت غیر رقابتی ست و در انتهای چاهک‌ها آنتی‌بادی …

ادامه نوشته »