آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار / باکتری شناسی عملی (صفحه 2)

باکتری شناسی عملی

باسیل های گرم منفی غیر تخمیری (Non Fermentative)

معمولا در همه جا حضور دارند، در خاک، آب، مدفوع انسان و حتی در ترکیبات و مواد ضدعفونی کننده هم میتوانند رشد کنند. یکی از معضلات ما با این باکتری این است که مقاومت آنتی بیوتیکی گسترده ای دارند. جنس های مختلفی در این گروه وجود دارد. سودوموناس، آلکالیژنز، استینوباکتر و… …

ادامه نوشته »

خانواده انتروباکتریاسه

  باسیل هایی هستند موسوم به باسیل های گرم منفی روده ای.هوازی،بی هوازی اختیاری هستند.برخی از جنس های موجود در این خانواده متحرک اند.فلاژله ای از نوع پری تریشن دارند(به صورت سرتاسری) و برخی از جنس ها فاقد تحرک می باشند. برخی از جنس های این گروه پیلی دارند که …

ادامه نوشته »

کورینه باکتریوم

کورینه باکتریوم ها شامل دو گروه بیماری زا و غیر بیماری زا هستند.گروه غیر بیماری زا را تحت عنوان دیفتروئیدها میشناسیم که به صورت فلور نرمال در بینی،گلو،دستگاه تنفسی و … وجود دارند. مهمترین گونه که گونه ی بیماری زاست، کورینه باکتریوم دیفتیریه میباشد.کورینه باکتریوم دیفتریه از نظر مورفولوژی یا …

ادامه نوشته »

خانواده استرپتوکوکاسه

کوکسی‌های گرم مثبتی هستند که به صورت آرایش دوتایی(دیپلو) یا زنجیره‌ای دیده می‌شوند.در صورتی که در محیط‌های جامد رشد داده شوند و سپس نمونه برداری صورت گیرد،زنجیره‌های کوتاهتری نسبت به زمانی که در محیط مایع کشت داده شوند، مشاهده می‌شود. استرپتوکوک‌ها کاتالاز منفی هستند؛ که از این ویژگی برای تمایز بین …

ادامه نوشته »

خانواده ی میکروکوکاسه

خانواده ی  میکروکوکاسه دارای شکل کوکسی یا کروی هستند.در این گروه کوکسی های گرم مثبت را داریم. این خانواده شامل دو جنس مهم استافیلوکوک و میکروکوک میشود. جنس استافیلوکوک دارای 3 گونه ی مهم از جمله استافیلوکوک اورئوس،استافیلوکوک ایپیدرمایتیس و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس است.گونه ی ساپروفیتیکوس و اپیدرمایتیس جزء فلور نرمال …

ادامه نوشته »