آموزش وردپرس
خانه / مقالات / ترجمه

ترجمه

آزمایش تحمل گلوکز (Glucose Tolerance Test – GTT)

بیشتر مواد غذایی مصرفی مردم در زمان هضم مستقیما به گلوکز تبدیل شده و بدن از آن به عنوان انرژی استفاده می کند. انسولین تولید شده از پانکرانس به ورود گلوکز به داخل سلول ها کمک می کند. دیابت بیماریی دراز مدت، ناشی از عدم تولید کافی انسولین و یا …

ادامه نوشته »

?Where Is CRP Produced

C-reactive protein (CRP), composed of 5 23-kDa subunits, was traditionally viewed as one of the acute phase reactants. More recently, CRP has risen in statue to subsume the role of the “best” marker of inflammation useful in the prediction of future cardiovascular risks. However, the clinical utility of CRP measurement in cardiovascular …

ادامه نوشته »

Anticoagulants

ANTICOAGULANTS EDTA and sodium citrate remove calcium which is essential for coagulation. Heparin binds to anti thrombin, thus inhibiting the interaction of several clotting factors. EDTA is used for blood counts. Sodium citrate is used for coagulation testing and the ESR test. For long-term preservation of red cells for certain …

ادامه نوشته »