آموزش وردپرس
خانه / مقالات / فیزیک پزشکی (تحقیق ) / نگاهی کوتاه بر اتورادیوگرافی

نگاهی کوتاه بر اتورادیوگرافی

اتورادیوگرافی یک نوع روش تصویر نگاری با استفاده از مواد رادیواکتیو، برای سلول‌ها و بافت‌ها است .

اتو رادیوگرافی عبارت است از تولید یک تصویر دو یا سه بعدی توسط پرتوهای مواد رادیواکتیو در لایه های حساس فیلم فوتوگرافی. این تصویر می تواند بصورت ناحیه ای از لکه های سیاه با چگالی متغیر که بسادگی با چشم غیر مسلح قابل رویت هستند، و یا  از دانه های پرتو دیده یا اثرات که زیر میکروسکوپ قابل رویت هستند تشکیل شده باشد.

اﻭﻟﻴــﻦ ﺍﺗﻮﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓــﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1867 ﺑﻪ ﻃــور اتفاقی ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ، ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻥ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻧﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﺳــﻴﺎﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻫﻤــﮕﺎﻡ ﺑﺎ تولید  ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻱ ﻋﻜﺎﺳﻲ، ﺍﺗﻮﺭﺍﺩﻳﻮ ﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  یک ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮﻱ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ داشت ﻛﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ، ﺩﺭحالی  ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻳﺰﻭﺗﻮپ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺯﻳﺴــﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ را  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ

اتورادیوگرافی فناوری گسترده ایی است و کار بردهای وسیعی در زیست شناسی، جانور شناسی، فیزیولوژی گیاهی، متالوژی، مهندسی و در بسیاری از رشته های دیگر دارد.

رادیوایزوتوپ ها یا ایزوتوپ های رادیو اکتیو اتم های هستند که در حضور اشعه های رادیواکتیو هسته آنها تاثیر قرار می‌گیرد. حضور رادیو ایزوتوپ ها خصوصیات مولکول درون سلول را تغیر نمی‌دهد و در زیست شناسی برای ردیابی مواد معینی در سلول به کار گرفته می‌شوند.  چون رادیو ایزوتوپ ها تشعشع ایجاد می‌کنند به آسانی درون سلول قابل شناسایی هستند. براساس یک آزمایش طبیعی ترکیبات برچسب زده شده با رادیوایزوتوپ ها قابل شناسایی با اتورادیوگرافی می‌باشند. در اتورادیوگرافی یک سلول و یا جزء سلولی با ترکیب رادیواکتیو، برچسب زده می‌شود و سپس پس از تثبیت و تهیه برش مقاطع با لایه ای نازک و حساس و یا فیلم پوشانده می‌شود. تشعشعات ماده رادیواکتیو صفحه فیلم را تحت تاثیر قرار داده و نقاطی از فیلم را سیاه می‌کند.

اساس اتورادیوگرافی بسیار ساده بوده و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. سه روش اصلی وجود دارند: تماس، پوشش دادن و فیلم برهنه.

مراحل آزمایشگاهی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺗﻮﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ ﺍز:

– ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻫــﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ بافت  ﺯﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ

– ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮپ ﻧﻮﺭﻱ  یا الکترونی آماده می شوند.

– برش های بافتی تهیه و با ورقه نازکی از امولسیون عکاسی پوشیده می شوند.

– نمونه ها را برای مدتی در تاریکی قرار می دهند

– اﻣﻮﻟﺴــﻴﻮﻥ ﻋﻜﺎﺳــﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻇﻬــﻮﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﻃﻲ می کند

در صورتی که سلول‌هایی حاوی اتم‌های رادیواکتیو بر روی یک لام ثابت شوند و با محلول عکاسی پوشانده شده، در تاریکی برای مدت مناسب نگهداری شوند، در محل‌های تشعشع رادیواکتیو، لکه‌هایی بر روی فیلم مشاهده می‌شود.

امولسیونی که مورد توجه زیست‌شناسان مولکولی است، قطعه ای از فیلم اشعه‌ی ایکس می باشد. شکل زیر نمونه ای را نمایش می دهد که در آن محقق تعدادی از قطعات  دی ان ای رادیواکتیو را بر روی ژل، الکتروفورز می کند و سپس ژل را در تماس با فیلم اشعه‌ی ایکس قرار داده و آن را به مدت چند ساعت یا حتی روزها در اتاق تاریک قرار می دهد. پرتوهای رادیواکتیو باندهای دی ان ای،  دقیقاً شبیه نور مرئی، با فیلم برخورد می کنند. بنابراین، وقتی که فیلم ظاهر می شود، باندهای تاریک متناظر با باندهای دی ان ای روی ژل ظاهر می شوند . در واقع، باندهای دی ان ای ، از خودشان تصویربرداری می کنند، به همین دلیل این روش را اتورادیوگرافی می نامیم.

از آنجا که مقصود از اتورادیوگرافی عبارت است از تعیین موقعیت عناصر رادیواکتیو در نمونه، بنابراین ضروری است دقتی که با آن این عمل انجام می گیرد و بعنوان قدرت تفکیک شناخته می شود در نظر گرفته شود.

این نوشته ممکن است دارای نقص باشد

 

منابع:

از بمب اتم تا کشف ژنوم  / الهه علوی

دانشنامه آزاد ویکی پدیا

virology.mihanblog.com

yakhteh.net

radioactive.blogfa.com

 

8 like
Print Friendly, PDF & Email

درباره ی امیراکبری

سوابق مرتبط: عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ( و همچنین عضو افتخاری این باشگاه) عضو شورای ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریه دانشگاهی علوم آزمایشگاهی پزشکی و بالینی ( 94-95) مدیر مسئول نشریه علمی علوم پزشکی "جست و جوی سلامت" ( 95 تا کنون ) موسس و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی پزشکی و بالینی (گروهی مستقل علمی متشکل از دانشجویان علوم پزشکی ) موسس و مدیر سایت علمی آموزشی پزشکی و سلامت MACLS (Mediclal And Clinical Laboratory Science) دانشجوی ممتاز علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (خبرگزاری نیویدار ) دانشجوی برتر حوزه علوم پزشکی ( خبرگزاری ایسنا ) کسب کننده عنوان نفر اوّل رشته واحد پزشکی تهران (خبرگزاری آنا ) نویسنده سری مقالات علمی و آموزشی علوم پزشکی در نشریات علمی تقدیر شده به عنوان مدیرمسئول نشریه برگزیده کشور در شاخه علوم پزشکی (خبر گزاری آنا)

1
سوال یا نظری دارید؟ بنوبسید

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
زینب عابدی ( مدیر بخش سلامت ) Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
زینب عابدی
Member

جالب بود