آموزش وردپرس
خانه / مقالات / باکتری شناسی ( تحقیق ) / دیواره باکتری های گرم منفی

دیواره باکتری های گرم منفی

دیواره باکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های گرم مثبت پیچیدگی های بیشتری دارد

دیواره این باکتری ها از 4 بخش کلی ساخته شده است:1-پپتیدوگلیکان 2-لیپوپروتئین3-غشای خارجی 4-LPS

 

دیواره گرم مثبت

پپتیدوگلیکان=پپتیدوگلیکان باکتری های گرم منفی تفاوت هایی با پپتیدوگلیکان باکتری های گرم مثبت دارد.اسید امینه سوم در پپتیدوگلیکان باکتری های گرم منفی,اسید امینه DAP است.همچنین تعداد لایه ها در باکتری های گرم منفی 2 الی 4 لایه است در حالی که در باکتری های گرم مثبت تعداد لایه های PG حدود 30 الی 40 لایه است.پل عرضی در باکتری های گرم منفی بین اسید امینه سوم و چهارم دو زنجیره پپتیدی به شکل ارتباط مستقیم بین این دو اسید امینه است و اسید امینه ی مجزایی بر خلاف پل عرضی باکتری های گرم مثبت در پل عرضی قرار نمیگیرد.ساختار پپتیدوگلیکان در پست دیواره باکتری های گرم مثبت شرح داده شد

لیپو پروتئین{براون}=حداکثر میزان پروتئین* دیواره سلولی باکتری های گرم منفی در این لایه قرار دارد.در تمام باکتری های گرم منفی به جز سودوموناس ائروژینوزا وجود دارد و باعث اتصال کووالان لایه ی داخلی غشای خارجی به اسید امینه سوم{DAP} پپتیدوگلیکان میشود.لیپوپروتئین براون در استحکام و ممانعت از ترشح پروتئین های فضای پری پلاسمیک** به بیرون نقش دارد

*لیپو پروتئین براون در ساختار خود اسید امینه های آب گریز ندارد

**فضای پری پلاسمیک=به فضای بین غشای خارجی و غشای داخلی{سیتوپلاسمی} در باکتری های گرم منفی,فضای پری پلاسمیک میگویند

غسای خارجی=یک ساختمان دو لایه ایی نا متقارن است{یعنی دو لایه شبیه هم نیستند}.لایه ی داخلی مانند غشای سیتوپلاسمی{داخلی} است. لایه ی خارجی دارای لیپو پلی ساکارید{LPS} است

میزان Pr در این غشا از غشای داخلی بیشتر است و بیشترین ساختار فسفولیپدی آن فسفاتیدیل اتانول امین است.غشای خارجی از طریق پیوند کووالانسی با کمک لیپوپروتئین براون و پیوند غیر کووالان با کمک پورین ها به پپتیدوگلیکان اتصال می یابد.

غشای خارجی همچنین به کمک اتصالات بایر به غشای سیتوپلاسمی متصل میشود.

غشای خارجی مانع ورود مولکول های هیدروفوب میشود بنابرین باکتری های گرم منفی را دربرابر اسید های صفراوی حفظ میکند و همچنین مانع ورود آنتی بیوتیک های بزرگ میشود

از جمله پروتئین  های غشای خارجی میتوان به ompC-ompF-PhoE-ompD-LAmB-Tsx-Scry-ompA اشاره کرد

پورین ها پروتئین های اصلی غشای خارجی هستند و باعث انتشار غیر فعال مولکول های هیدروفیل با وزن کمتر از 700 دالتون به درون باکتری میشوند چون خود غشای خارجی نفوذ ناپذیر است و پورین ها کانال های انتقالی هستند

*باکتری های گرم مثبت پورین ندارند

 

LPS=اندوتوکسین=از 3 بخش ساخته شده است   آنتی ژن O- ناحیه CORE – لیپیدA

دیواره گرم مثبت2

Ag o=خارجی ترین بخش LPS است.خاصیت آنتی ژنیک دارد و آنتی ژن عمده سطحی باکتری های گرم منفی است.

از واحد های تکرار شونده قندی ساخته شده است که در گونه های یک جنس متفاوت است به همین دلیل باکتری های گرم منفی بر اساس Ag O گروه بندی و تایپ بندی میشوند.همچنین به عنوان گیرنده فاژ در باکتری های گرم منفی مطرح است و نقش اتصالی به سلول میزبان هم دارد.آنتی ژن O باعث ایجاد کلنی صاف SMOOTH می شود و باکتری های گرم منفی که آنتی ژن O را از دست می دهند,کلنی آن ها خشن ROUGH میشود

باکتری های نایسریا گنوره-نایسریا مننژیتیدیس-هموفیلوس آنفولانزا و هموفیلوس دوکره ئی فاقد آنتی ژن O هستند در نتیجه به LPS در این باکتری ها LOS {لیپو الیگو ساکارید} می گویند

 

ناحیه Core=دارای دو بخش داخلی و خارجی است

Core داخلی=از فسفات و دو قند هپتوز و 2کتو 3 دزوکسی اکتولوزونیک اسید به همراه KDO ساخته شده است.KDO در پایداری غشای خارجی نقش دارد.این قسمت حفاظت شده است و تغییرات آنتی ژنیک ندارد و از دست دادن آن موجب مرگ باکتری میشود

Core خارجی=یک ناحیه متغیر است و ساختارش حفاظت شده نیست

*تمام باکتری های گرم منفی KDO دارند به جز ویبریو کلرای

ناحیه CORE,آنتی ژن O را به بخش لیپید A متصل میکند

لیپید A=دو قند+دو فسفات+6 زنجیره اسید چرب 14 کربنه بتا هیدروکسی میریستیک اسید

علت سمیت زیاد LPS ,لیپید A است

*سالمونلا تیفی سمی ترین LPS را دارد

*هلیکوباکتر پیلوری در بین باکتری های گرم منفی کمترین سمیت را در LPS دارد چون در قسمت لیپید A خود یک فسفات کمتر دارد و 4 زنجیره 16 کربنه بتا هیدروکسی میریستیک اسید دارد

منابع :

باكترى شناسى – رضا زاده

ميكروب شناسى – دكتر پاكباز

 

17 like
Print Friendly, PDF & Email

درباره ی علی حکمی

علی حکمی
•کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران •كارشناسي علوم آزمايشگاهي باليني •مدرس باكتري شناسي و ويروس شناسي و بيماري هاي عفوني •مشاور کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم •نماينده علمي كمپاني آزمايشگاهي •نصب و راه اندازي آزمايشگاه های باليني •مدرس بيوشيمي دستگاهي •مسئول دپارتمان ميكروب شناسي Macls علايق كاري: •Leprosy •Polio •LBRF,TBRF •Hepatitis • chlamydia •clostridium difficile

سوال یا نظری دارید؟ بنوبسید

avatar
  Subscribe  
Notify of