آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار / هماتولوژی ( گزارش کار ) / AML – لوسمی میلوئیدی حاد

AML – لوسمی میلوئیدی حاد

همانطور که در خون محیطی برایِ انواعِ سلول ها درصد و رنج نرمال وجود دارد، برایِ سلول های پیش ساز در مغز استخوان هم یک درصد و رنج نرمال مشخص شده است.در مغزِاستخوان یک تنوع سلولی از همه ی رده ها مشاهده میشود.

به طور طبیعی هر سلولی در خونِ محیطی دیده می شود از بلاستی منشا گرفته که در مغزِاستخوان است.بلاست ها اولین سلول هایِ ما در مغز استخوان هستند.در شرایطِ نرمال بلاست تنها در مغزِاستخوان وجود دارد.

** ویژگی ای که حتما در یک بلاست باید دیده شود تا تشخیص به نفعِ بلاست بودن باشد،کروماتینِ ظریف و باز است!

در لوسمی ها چه اتفاقی می افتد ؟

مکانیسم ایجاد بدخیمی یا لوسمی اینگونه است که یک جهش ژنتیکی باعث توقفِ تکثیر یا تمایزِ سلولی در یک مرحله میشود.برایِ مثال یک میلوبلاست باید تقسیم و تمایز داشته باشد و سلول هایِ بعدی مثل پرومیلوسیت را ایجاد کند اما در این بین یک جهشِ ژنتیکی باعثِ متوقف شدنِ تمایزِ سلولی می شود ولی تقسیم همچنان ادامه دارد.این مسئله موجب می شود درصدِ آن سلول از رنج نرمال خود خارج شود.

در تشخیصِ انواعِ لوسمی ها، از بلاست ها استفاده می شود. درصدبلاست های بدخیم در مغزِ استخوان و همچنین مورفولوژیِ آنها، در تمایزِ انواعِ لوسمی ها کمک کننده است.

تشخیصِ قطعیِ لوسمی ها توسطِ روش های زیر داده می شود :

 1. آنالیز مولکولیِ سلول ها : یعنی بررسی مارکر هایی که با روشِ فلوسایتومتری مشخص میکنند ، مثلا میگویند در فلان لوسمی فلان مارکر ها بیانِ نابه جا دارند به صورتِ افزایش یا کاهشِ آنها.
 2. بررسی سیتوژنتیک : یعنی بررسیِ اینکه چه نوع جهشِ ژنتیکی ای اتفاق افتاده که موجبِ بروزِ این لوسمی شده است. ( برایِ بیانِ نوعِ لوسمی باید نوعِ جهش ژنتیکی آن بیان شود )

ابتدا با بررسیِ نمونه ی مغزاستخوان از رویِ مورفولوژیِ بلاست ها یک تشخیصِ احتمالی می دهیم ، بعد با درخواستِ تست های بالا تشخیصِ احتمالی خود را به قطعیت میرسانیم.

** تعدادِ بلاست ها در افتراقِ لوسمیِ حاد از مزمن تعیین کننده است.در طبقه بندیِ WHO ملاکِ طبقه بندیِ لوسمی بر اساسِ درصدِ بلاست در فرد است.اگر درصدِ بلاست بالایِ 20 درصد ( %20< ) باشد لوسمی را حاد و بلاستِ پایینِ 20 درصد ( %20> ) را لوسمیِ مزمنِ یا انواعِ سندروم ها ( به طور کلی غیر حاد ) نام گذاری میکنند.

برای مثال اگر فردی با wbc بالا مثلا 150.000 به ما مراجعه کرد و ما به لوسمی مشکوک شدیم اولین قدم گرفتنِ نمونه ی مغزاستخوان و دیف کردنِ آن است ( دیفِ نمونه ی مغزاستخوان در 200 تا 500 سلول انجام می شود و بعد درصد میگیریم ). اگر در دیفِ مغزاستخوان درصدِ بلاست بالایِ 20 درصد بود تشخیص،لوسمیِ حاد است. این بلاست ها ممکن است از رده ی لنفوسیتی یا میلوئیدی باشد که به ترتیب لوسمیِ حادِ لنفوئیدی ALL و لوسمیِ حادِ میلوئیدی AML را ایجاد میکنند.

AML مخفف acute myeloid leakemia به معنی لوسمیِ میلوئیدی حاد است.

AML ها در 8 دسته طبقه بندی میشوند :

 1. m0
 2. m1 : لوسمی بدونِ بلوغِ سلولی
 3. m2 : لوسمی همراه با بلوغ سلولی
 4. m3 : لوسمی پرومیلوسیتی حاد
 5. m4 : لوسمی میلو مونوییدی حاد
 6. m5 : لوسمی مونوبلاستی حاد
 7. m6 : لوسمی اریترو مونوییدی حاد
 8. m7 : لوسمی مگاکاریوبلاستیک حاد

تشخیصِ انواعِ AML :

m0 چون از نظرِ مورفولوژیکی قابلِ شناسایی نیست از توضیح تشخیص آن میگذریم و از m1 شروع میکنیم.

AML m1 :  لوسمی ایست بدونِ maturation. خصوصیاتِ لامِ مغزاستخوانِ AML m1 دیف شده :

1 . بالایِ 90 درصد ( %90< ) سلول ها از نوعِ میلوبلاست است.

2 . کمتر از 10 درصد ( %10> ) maturation داریم ( منظور از maturation ینی سلول هایِ رسیده ، ینی تمامیِ سلول هایی که از میلوبلاست رسیده ترند : پرومیلوسیت ، میلوسیت ، متامیلوسیت ، باند و نوتروفیل ).

AML m2 : لوسمی ایست همراه با maturation. خصوصیاتِ لامِ مغزاستخوانِ AML m2 دیف شده :

1 . درصدِ میلوبلاست هایِ موجود در این لام بین 20 تا 89درصد ( %20<  <%89 ) است.

** حضورِ اجسامِ آئورراد Auer rod در میلوبلاست به نفعِ تشخیصِ AML m2 است. البته لزوما در AML m2 ائورراد وجود ندارد اما دیدنِ آن به تشخیص کمک میکند.

** در نوعِ m2 ممکن است بعضی از میلوبلاست ها گرانول هم داشته باشند.

** زیرِ 20 درصد بلاست در رده ی حاد طبقه بندی نمی شود!

2 . بیشتر از 10 درصد ( %10< ) maturation سلولی داریم.

AML m3 : نامِ دیگرِ این لوسمی ، لوسمیِ پرومیلوسیتی حاد APL است.

1 . بیش از 20 درصد ( %20< ) پرومیلوسیت های غیر طبیعی: گاهی به صورتِ hypergranular که به آن AML m3 classic می گویند و گاهی به صورتِ microgranular که به آن AML m3 varient می گویند. از خصوصیاتِ نوعِ varient میتوان به هسته ی پروانه ای شکل ، دمبلی ، دولوبه ، پیچ خورده و… اشاره کرد. هسته در این دسته کاملا گرد نیست.

** مشاهده ی FAGGOT CELL تنها در AML m3 امکان پذیر است. ( faggot cell پرومیلوسیتی است که در آن تعداد زیادی اجسامِ ائورراد وجود داشته باشد ).

AML m4 :درگیریِ رده ی گرانولوئیدی و مونوئیدی تواماً باهم.

 1. بین 20 تا 80 درصد ( 20%<  <80% ) رده ی مونوئیدی ( مونوبلاست ، پرومونوسیت ، مونوسیت بالغ )
 2. بین 20 تا 80 درصد ( 20%<  <80% ) رده ی گرانولوئیدی ( میلوبلاست ، … ، نوتروفیل )

** چون تنوع سلولی در این لوسمی زیاد است تشخیصِ آن نیاز به دقتِ بیشتری دارد.این لوسمی علاوه بر بررسی مورفولوژی حتما باید بررسیِ مولکولی و سیتوژنتیک نیز رویِ آن انجام شود.

AML m5 : در این لوسمی فقط درگیریِ مونوئیدی را داریم.

 1. اگر بالایِ 80 درصد ( 80%< ) مونوبلاست در نمونه ی مغزاستخوان مشاهده شود : m5a
 2. اگر بالای 80 درصد ( 80%< ) سلول هایِ mature تر از مونوبلاست ( پرومونوسیت ، مونوسیت ) در نمونه ی مغز استخوان مشاهده شود : m5b

** از نشانه هایِ این بلاست ، مورفولوژیِ برگِ شبدری است.

AML-M5

AML m6 : سلول هایِ درگیر در این لوسمی سلول هایِ رده ی اریتروئیدی همراه با میلوبلاست است.یعنی اگر بالای 50 درصدِ سلول های هسته دارِ مغز استخوان رده ی اریتروئیدی( 50%< ) و بالای 20 درصد ِ سلول هایِ غیر اریتروئیدی میلوبلاست( 20%< ) باشد لوسمی از نوعِ m6 است.

AML m7 : در این لوسمی ، افزایشِ مگاکاریوبلاست ها را داریم.

** از نشانه هایِ این بلاست جوانه هایِ سیتوپلاسمی و سیتوپلاسم پررنگ است.

AML-M7

سایر اسلاید ها در هفته جاری آپلود می شوند.

33 like
Print Friendly, PDF & Email

درباره ی مهدیس مختار

مهدیس مختار
نویسنده بخش ایمونولوژی نویسنده بخش خون شناسی

سوال یا نظری دارید؟ بنوبسید

avatar
  Subscribe  
Notify of