آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار / هماتولوژی ( گزارش کار ) / اختلالات لنفوئیدی مزمن

اختلالات لنفوئیدی مزمن

تفاوت اختلالات حاد و مزمن اول در علائم بالینیِ و پیشرفتِ بیماری است. در اختلالات حاد سیر بیماری سریع است و در مزمن سیر آن کند و علائم شدتِ کمتری دارند. به طوریکه در بعضی موارد فردی که دچارِ اختلالاتِ مزمن ، لوسمی هایِ مزمن ، است یک زندگیِ عادی دارد و طیِ یک چک آپِ ساده به بیماریِ خود پی میبرد ولی لوسمی هایِ حاد معمولا با یک مشخصه ی بارز خود را نشان می دهند ( خونریزی ، عفونت و … ).

دیگر تفاوتِ اختلالاتِ حاد و مزمن در نوعِ سلولی است که بدخیم شده است.در لوسمی هایِ حاد ، سلول هایِ بدخیم عمدتاً بلاست ها هستند ( برایِ مثال بدخیمیِ مگاکاریوبلاست ها در AML m7 ) و در لوسمی هایِ مزمن سلول هایِ بدخیم سلول های mature هستند ( برایِ مثال افزایشِ بدخیمِ پلاکت ).

** باید توجه داشت که در لوسمی هایِ مزمن افزایشِ سلولی باید از نوعِ بدخیم باشد ، ممکن است لنفوسیتوز در اثرِ یک عفونتِ ویروسی باشد یا افزایشِ rbc به دلیلِ پلی سایتمی باشد.

 

CLL ( لوسمیِ لنفوسیتی مزمن ) : مشخصه ی این بیماری لنفوسیتوزِ مطلق است.یعنی افزایشِ کانت مطلقِ لنفوسیت.در یک فردِ نرمال، count لنفوسیت حدودا 4500 است اما در این افراد ممکن است تا 50,000 هم برسد.

معمولاً مورفولوژیِ این سلول هایِ افزایش یافته  مشابهِ مورفولوژیِ لنفوسیت هایِ بالغِ معمولی است.

از دیگر مشخصاتِ این لوسمی که به تشخیصِ آن کمک میکند و وجه افتراقِ این لوسمی از سایرِ لوسمی هایِ مشابه است ، وجودِ smudge cell در گستره ی خونِ محیطی است. این سلول ها باید از نظر مارکرها در فلوسایتومتری بررسی و تشخیص داده شوند.

 

CLL.

 

PLL ( لوسمی پرولنفوسیتی مزمن ) : افزایشِ بدخیمِ پرولنفوسیت ها ( پرولنفوسیت ها یک مرحله ی قبل تر از لنفوسیت ها هستند ). پرولنفوسیت مشابهِ لنفوسیت است با این تفاوت که دارایِ یک هستکِ درشت و واضح هستند و کروماتین آن کمی بازتر از لنفوسیت است.

در این بیماران کانتِ wbc بسیار بالاست.

pll

 

HCL ( لوسمی سلول مویی شکل ) : سلولِ مویی شکل لنفوسیتی است که دارایِ زوائد مضرّص در حاشیه ی سیتوپلاسمیِ خود است.مشخصه ی بارزِ این بیماران hepatospleenomegaly بسیار شدید است. این مشخصه باعث میشود در این افراد پلاکت پایین بیاید ، آنمی ایجاد شود و مونوسیت نیز پایین بیاید زیرا این سلول ها در طحال محبوس می شوند.

hcl

برای تشخیص تمامی سلول های گفته شده باید باید مارکر ها بررسی شوند.

13 like
Print Friendly, PDF & Email

درباره ی مهدیس مختار

مهدیس مختار
نویسنده بخش ایمونولوژی نویسنده بخش خون شناسی

سوال یا نظری دارید؟ بنوبسید

avatar
  Subscribe  
Notify of