اولین جلسه شورای اداری استان اصفهان

اولین جلسه شورای اداری استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان و سایر مسؤولان استانی برگزار شد.

اولین جلسه شورای اداری استان اصفهان

دیدگاهی بنویسید