اوکراین با «اتکمز» بازی با آتش را شروع می‌کند؟

مقامات اوکراین در حال اعمال فشار بر آمریکا به منظور رفع ممنوعیت استفاده از موشک دوربرد «اتکمز» برای حمله به عمق خاک روسیه هستند.

اوکراین با «اتکمز» بازی با آتش را شروع می‌کند؟

دیدگاهی بنویسید