ایجاد زیر ساخت‌های مدیریت بحران در روستاهای البرز

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری البرز بر لزوم هماهنگی‌های لازم جهت اقدامات پیشگیرانه و ایجاد زیرساخت و توسعه امکانات و تجهیزات مقابله در روستاهای استان تاکید کرد.

ایجاد زیر ساخت‌های مدیریت بحران در روستاهای البرز

به گزارش علوم پزشکی بالینی از کرج، مهدی مهرور، سرپرست مدیریت بحران استانداری البرز، در نشست تخصصی با قدوسی مدیر کل امور روستایی و معاون اداره کل دفتر فنی استانداری البرز در خصوص تقویت و ایجاد زیر ساخت های مقابله با بحران در روستاها، گفت: شناخت تهدیدها و اتخاد تمهیدات پیشگیرانه از مولفه‌های مهم در مدیریت بحران است باید ترتیبی اتخاذ شود تا بحران‌های هر روستاها شناسایی شده و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود اقدامات پیشگیرانه و مقابله قبل از بروز حوادث صورت پذیرد. 

 وی افزود: یکی از مهمترین نگرش‌های مدیریت بحران اتخاد تصمیم کارشناسی و علمی در کنار استفاده از تجربیات با بهره گیری از امکانات و تجهیزات جهت جلوگیری از حوادث احتمالی است.

در این نشست بر اصل پیشگیری یکی از اصول مهم و اولیه کنترل و جلوگیری از خسارات ناشی از بحران ،استفاده از توانمندی‌های محلی، آموزش روستائیان، ایجاد مکان‌های اسکان اضطراری و سایر الزامات ضروری تاکید شد.

پایان پیام/

دیدگاهی بنویسید