بازنشر" نامیرا" در نوبت چهلم   

چاپ چهلم رمان نامیرا نوشته صادق کرمیار برنده جایزه جلال و برنده جایزه کتاب سال در ۲۳۶ صفحه رقعی با شمارگان دویست وبیست و هفت هزار و پانصد نسخه از چاپ های قبل از سوی نشر نیستان منتشر و وارد بازار کتاب شد.

بازنشر" نامیرا" در نوبت چهلم   

به گزارش علوم پزشکی بالینی،رمان در مورد دختر و پسری جوان از اهالی کوفه است که بدون منفعت طلبی های روز افزون مردم کوفه به دنبال حقیقت هستند. اما در میان رفتارهای متناقض سرداران بزرگ کوفه، بین حمایت از امام حسین (ع) و یا وفاداری به یزید سرگردانند. چرا امام حسین (علیه السلام) ناگهان در صحنه کربلا تنها شدند؟ چرا همان ها که با نامه های التماس آمیز خود از ایشان دعوت کرده بودند، به جای دست بیعت، شمشیرهای شقاوت از نیام جهالت برکشیدند؟ راز و رمز دگردیسی مردم کوفه چه بود؟ آیا از ابتدا دروغ گفته بودند یا در عرصه های پرمخاطره و بحبوحه حوادث، کم آوردند و بر پیمان خویش پا نهادند؟ چرا از میان یک لشکر و سپاه، یکی حر درآمد و دیگری ابن سعد؟ چرا امام حسین (علیه السلام) با این که مردم کوفه را می شناختند، باز هم دعوت آنان را پذیرفتند و با همه خاندان گرامی شان به کوفه رفتند؟ چگونه امکان دارد مردمی که با شور و اشتیاق، امام را به کوفه دعوت می کنند در مدتی اندک، یا در مقابل ایشان شمشیر می زنند یا شرمنده و ترسان فرار می کنند تا چشم در چشم امام نشوند؟

دیدگاهی بنویسید