ببینید | تماشای فوتبال از منطقه خطرناک پشت‌بام ساختمان مجاور ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و هوادار

ساکنان نزدیک ورزشگاه دیدار پرسپولیس و هوادار از منطقه خطرناک پشت بام ساختمان مجاور ورزشگاه به تماشای بازی پرداختند./مهر

ببینید | تماشای فوتبال از منطقه خطرناک پشت‌بام ساختمان مجاور ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و هوادار

دیدگاهی بنویسید