ببینید | جملات تحقیرآمیز ترامپ به بایدن حین مناظره؛ رئیس جمهور آمریکا شوکه شد!

در اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن، رئیس جمهوری فعلی آمریکا پاسخ خود را در مورد مهاجرت با لکنت تمام کرد. در این لحظه ترامپ در جملاتی تحقیرآمیز گفت: «واقعاً نمی‌دانم او در پایان آن جمله چه گفت و فکر نمی‌کنم خودش هم بداند که چه گفته!» منبع: cnn

ببینید | جملات تحقیرآمیز ترامپ به بایدن حین مناظره؛ رئیس جمهور آمریکا شوکه شد!

دیدگاهی بنویسید