تمیزترین شهر ایران کجاست؟

نماد «بیرجند قدیم» که یکی از نمادهای نوروز آرایی مرکز خراسان جنوبی ست نه تنها در نوروز بلکه بعد از آن نیز همچنان مورد اقبال مسافران و مجاوران بیرجندی برای مرور خاطرات و نوستالوژی های گذشته آن هاست.

تمیزترین شهر ایران کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین، غرق شدن در دنیای بی نهایت اسرار آمیز مدرن امروزی سبب شده تا انسان در کنار همه آسایشی که از امکانات امروزی دارد آرامشی که در گذشته در کنار همه مشقات و سختی ها زندگی متحمل می شد را به جستجو بنشیند. همه به دنبال باغ سراهای بزرگ پدری، نانوانی هایی سنتی، دورهمی خانوادگی، اسباب و وسایلی که سرگرمی آن ها را در پی داشت و خلاصه هر آن چه به آن ها شور، نشاط، سرزندگی و… می داد و در یک کلام هویت ایرانی اسلامی شان بود هستند.

همشهری در خبری نوشت:به همین واسطه نوستالوژی های گذشته و آن چه که در آن ریشه داریم هر چند سال بگذرد و هر چند سال علم و امکانات به روز شود و مدرن، اما باز هم در پی کوچه های تنگ و باریک محله های قدیمی و کوچه های آشتی کنان بافت های تاریخی و فرسوده و روستایی، خانه های خشت و گلی و گنبدی کویری، جوی های روان آب، شرشر آرامش بخش رودهای جاری، استخرهای ذخیره آب، آسیاب و آب انبارها، کوره های آجر پزی، خانه های ایرانی، مساجدی خشت و گلی و با گبندهای فیروزه ای و… هستیم.

گاهی گرفتاری های کاری و روزمره اگر اجاره سر زدن به خانه های قدیمی پدر و مادر بزرگ ها و پدر و مادر ها را در روستاها و بافت های قدیمی شهر به ما ندهد یا هم فرسایش زمان این گنجینه های پر از خاطره را به تلی از خاک مبدل کند تنها دل خوشیمان می شود همین نماد و المان هایی که چند سالی ست همزمان با نوروز آرایی شهرها در میادین، بلوارها و ورودی های شهر ها به دست هنرمندان آن هم با مواد دور ریختنی و نمادهایی که مربوط به گذشته هاست و کهنه و فرسوده شده در نقطه نقطه شهر نصب و جانمایی شده اند.
«بیرجند قدیم» ماکت زنده تمیزترین شهر ایران

گاهی همین نمادها سبب می شود تا خودرویی در کنار میدان یا بلواری متوقف شود تا با آن نمادی که هزاران خاطره با آن داریم عکسی و فیلمی گرفته آن را به آرشیو خاطرات بیفزاییم.اما امسال در کنار همه نمادهایی که جزو نوستالوژی اغلب خراسان جنوبی ها به ویژه بیرجندی ها به حساب می آمد و می شد در گوشه و کنار شهر این نمادها را دید و خاطرات گذشته را مرور کرد نماد و ماکت شهر قدیم بیرجند بود که در میدان ابوذر مرکز خراسان جنوبی به دست هنرمندان به عنوانی یکی از نماد های نوروزی خلاقانه بنا شد این نماد نه تنها در نوروز ۱۴۰۳ اقبال عموم را به خود جلب کرد بلکه بعد از آن نیز اغلب شهروندان بیرجندی و مسافران و گردشگران مرکز خراسان جنوبی را به سوی خویش می کشاند تا هر آن چه مربوط به تاریخ گذشته و نه چندان دور بیرجند این تمیزترین شهر ایران می شود را یکجا و در قالب ماکتی کوچک اما زنده به تماشا بنشینند و نوستالوژی های گذشته را مروری کنند.

این ایده خلاقانه و نو سبب شده تا نه تنها در عید نوروز بلکه برای همیشه این نقطه به محل برو و بیای مردم شهر و مسافران مبدل شود. چرا که عده بسیاری در این کوچه های باریک و کوچک، در این باغ سراهای، در این خانه ها و عمارت های ایرانی، در این قصابخانه، نانوایی، حمام عمومی و… یک جا خاطرات خویش را مرور می کنند و حظ لازم را از آن چه به تعلق داشته و سبب آرامششان بوده است می برند.

اینجا در کنار مرور نوستالوژی های گذشته کلاس درسی برای کودکان نسل حاضر هم است تا با گذشته پدر و مادران و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایشان بیش از پیش آشنا شوند و با نوستالوژی و تاریخ این سرزمین عکس ها و فیلم های یادگاری بگیرند.

خراش هایی که نابودی ماکت بیرجند قدیم را در پی دارد

اما آن چه با دیدن بیرجند قدیم آن هم در این ماکت کوچک که به دست توانمند هنرمندان این سرزمین بنا شده است کمی آزار دهنده است خراش هایی ست که توسط عده ای بر روی این بناهای لی لی پوتی بیرجند قدیم می بینیم که به مرور خرابی و از بین رفتن این اثر هنری را در پی خواهد داشت پس به طور حتم باید به این مهم بیش از پیش توجه داشت و زمینه تخریب آن را با شکستن در و پنجره، کندن ققل های قدیمی، خراب کردن دیوار ها و… فراهم نیاوریم.

دیدگاهی بنویسید