تورهای صیادان مازندران ۲روز بیشتر در دریا پهن می ماند

مدیرکل شیلات مازندران گفت: صید ماهی‌های استخوانی در دریا به مدت دو روز یعنی تا ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد.

تورهای صیادان مازندران ۲روز بیشتر در دریا پهن می ماند

قاسم کریم‌زاده مدیرکل شیلات مازندران امروز درباره تمدید فصل صید ماهی‌های استخوانی در دریای مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار علوم پزشکی بالینی در شهرستان ساری، اظهار کرد: براساس تصمیم کمیته مدیریت صید سازمان شیلات صید ماهی‌های استخوانی در دریا به مدت دو روز یعنی تا ۱۷ فروردین ماه تمدید شد. وی با اشاره به فعالیت ۵۴ تعاونی پره در مازندران، افزود: میزان کل صید ماهی استخوانی دریای مازندران تاکنون به ۳هزار و ۲۰۰ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۸ درصد افزایش داشت. مدیرکل شیلات مازندران بیان کرد: همچنین ارزش اقتصادی این میزان ماهی صید شده به ۶۴۰ میلیارد تومان رسید که از این نظر هم ۲۱۱ درصد رشد داشت. کریم‌زاده درباره ترکیب گونه‌های ماهی صید شده در در سبد جامعه صیادی، یادآور شد: ۴۶ درصد ماهی‌های صید شده از گونه سفید، ۵۰ درصد از گونه کفال و ۴درصد از گونه کپور  بودند. وی ادامه داد: صید ماهی سفید با افزایش ۵۹ درصدی، ماهی کفال با رشد ۲۶۴ درصدی وسایر گونه‌ها نیز با افزایش ۳۳ درصدی مواجه بودند. پایان پیام/۸۶۰۳۴/م

دیدگاهی بنویسید