تکذیب مشارکت عربستان در رهگیری حملات موشکی و پهپادی ایران به فلسطین اشغالی

عربستان هر گونه مشارکت خود در رهگیری حملات موشکی و پهپادی ایران به فلسطین اشغالی را تکذیب کرد.

تکذیب مشارکت عربستان در رهگیری حملات موشکی و پهپادی ایران به فلسطین اشغالی

دیدگاهی بنویسید