حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سه سال آینده چقدر افزایش پیدا می کند؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سه سال آینده چقدر افزایش پیدا می کند؟

به گزارش گروه سیاسی علوم پزشکی بالینی، محسن رنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبه صبح امروز مجلس شورای اسلامی پیرامون  متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: مجلس روز گذشته مصوبه ای را در زمینه افزایش حقوق بازنشستگاه لشکری و کشوری داشت که مقرر شد این افزایش حقوق تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه به 90 درصد حقوق شاغلین همتراز برسد. وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه بازنشستگان صندوق سازمان تامین اجتماعی گفت: به جهت اینکه شیوه پرداخت حقوق در صندوق تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشکری متفاوت است با توافقی که با دولت انجام شد مقرر شد که ما براساس نسبت های تعیین شده این حکم را تدوین کنیم. زنگنه بیان کرد: از این رو براساس مصوبه مجلس مقرر شد؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام نماید. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد. وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر بازنشسته ما در سالی که قصد بازنشستگی دارد حقوقش 10 برابر حداقل حقوق است. امسال و از  سال سوم به بعد باید این نسبت همچنان  10 برابر حداقل حقوق همان سال باشد، یعنی اگر در سال 1405 حداقل حقوق 10 میلیون تومان شد و در سالی که مستمری بگیر بازنشسته شده و 10 برابر حداقل حقوق،  حقوق می گرفته، باید از سال سوم برنامه به بعد هم 10 برابر حداقل حقوق، حقوقش باشد. پایان پیام/

دیدگاهی بنویسید