حمله جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی به یمن

جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی باز هم خاک یمن را هدف قرار دادند.

حمله جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی به یمن

دیدگاهی بنویسید