راهیان نور در یادمان شهدای بیت المقدس

یادمان شهدای عملیات بیت المقدس واقع در نزدیکی شهر اهواز همزمان با ایام اوج راهیان نور میزبان زائرین راهیان نور است.

راهیان نور در یادمان شهدای بیت المقدس

دیدگاهی بنویسید