صادقی: ۴۵ درصد بودجه شهرداری به حمل و نقل عمومی اختصاص یافت

عضو شورای شهر تهران گفت:۴۵ درصد بودجه شهرداری به حمل و نقل عمومی اختصاص داده شد که نشان می دهد اولویت ما در عمل حمل و نقل عمومی است.

صادقی: ۴۵ درصد بودجه شهرداری به حمل و نقل عمومی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، احمد صادقی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار علوم پزشکی بالینی گذاشت، نوشت: برخی تنها برای این تربیت یافته اند که در بزنگاه ها جو را متشنج کنند، آب را گل آلود کنند و فضا را سیاه نمایند تا خود طعمه ای به چنگ آورند، در حالی که دیگر حنایشان پیش شهروندان رنگی ندارد. قریب به دو سال از عمر شورای ششم می گذرد، دو سالی که بعد از یک دوره رخوت و سستی، طعم خوش خدمت و تلاش بر شهروندان مزه کرده اما آنان که مسببین این ناکارامدی بودند و منافعشان به خطر افتاده و کسانی که اموال شهر را به غارت بردند حال تنها کارشان شده سنگ انداختن و دروغ پراکنی. آری برای نیک نامی باید مرارت کشید، باید تلاش کرد و طعم خدمت را به مردم چشانید. حال که خود از این نعمت بی بهره اید چرا می خواهید دیگران را هم از این مسیر بازدارید. مدعیان حراف که البته فقط در میدان حرف سینه ستبر می کنند و در میدان عمل لنگ می زنند یک روز حرف از مناظره می زنند، یک روز شایعه استعفای شهردار سر می دهند و یک روز شایعه بازداشت‌. گرچه دروغ های تان حتی برای ساعاتی چند هم دوام ندارد. گرچه در آغازین روز های مدیریت شهری در دوره ششم این روزها را پیش بینی کرده بودیم اما در عجبیم از ممارست این خواب آلودگان در جهد برای بازداشتن خادمان از تلاش. در همان روزهای نخستین مدیریت شهری در دوره ششم  عهد کردیم که تنها برای رضایت شهروندان و ارتقا و اعتلای کیفیت زندگی در شهر و مبارزه با فساد و تحقق شفافیت تلاش کنیم در این راه هم با هیچکس مماشات نخواهیم کرد و نمونه اش را هم در برخورد شهردار با فاسدین دیده ایم‌. در دو سال گذشته دیدیم که می توان رضایت شهروندان را در اجرای پروژه های توسعه محله ای به دست آورد، دیدیم که می توان شهر را به حرکت درآورد و دیدیم که می توان پروژه های خاک خورده و زمین مانده را راه اندازی کرد.  در این دوسال بسیاری از اموال و املاکی که  صاحبان واقعی آن شهروندان هستند باز پسگیری شد، ۴۵ درصد بودجه شهرداری به حمل و نقل عمومی اختصاص داده شد که نشان می دهد اولویت ما در عمل حمل و نقل عمومی است، نوسازی بافت فرسوده، آسفالت ریزی در معابر، توجه ویژه به سرمایه انسانی، تلاش در جهت تحقق شعار سال مبتنی بر کاهش تورم و افزایش تولید همچنانکه نرخ بلیت مترو بازنگری شد، اقدامات فرهنگی در راستای ترغیب و مشارکت شهروندان در اداره شهر همه و همه انجام شده یا در حال انجام بوده و این است که حاسدین را اذیت می کند.  گرچه کم و کاستی هایی هم وجود دارد که اغلبشان هم ناشی از خواب آلودگی مدعیان امروز و سردمداران دیروز است. ما با هیچ کس عهد اخوت نبسته ایم و در اجرای وظایف نظارتی خود کوتاه نخواهیم آمد اما اجازه هم نخواهیم داد با مشتی اراجیف و دروغ خللی در حرکت خادمانه مدیریت شهری ایجاد شود.  بساطتان را در جای دگر پهن کنید. زآسانی، نیابد نیکنامی   ز بی رنجی، نیاید شادکامی احمد صادقی _ نماینده مردم شریف تهران،ری و تجریش در شورای اسلامی شهر تهران پایان پیام/

دیدگاهی بنویسید