عقد تفاهم نامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان با استانداری مرکزی

تفاهم نامه همکاری صندوق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با استانداری مرکزی منعقد شد.

عقد تفاهم نامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان با استانداری مرکزی

به گزارش علوم پزشکی بالینی از اراک، در جریان سفر دو روزه مدیرعامل صندوق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور به استان مرکزی، تفاهم نامه همکاری این صندوق با استانداری مرکزی به امضا رسید. در متن این تفاهم نامه آمده است: به منظور  امکان پوشش فراگیر و همکاری جامعه هدف مشترک و رفع موانع موجود در بهره مندی حداکثری کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مرکزی از مزایای بیمه اجتماعی و پیرو تفاهم نامه منعقده بین صندوق و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، تفاهم نامه همکاری این صندوق و استانداری مرکزی به امضا رسید. این تفاهم در ۴ ماده از جمله ایجاد هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین جهت رشد و توسعه شاخص های اجتماعی، برنامه ریزی مشترک برای توسعه، تعمیم و پوشش حداکثری جامعه مشمول خدمات بیمه، بسیج امکانات و تمامی ظرفیت های بالقوه دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه روستاها و مناطق عشایر توسط استانداری به منظور اطلاع رسانی، اعتمادسازی و فرهنگ سازی بیمه، بکارگیری تمامی ظرفیت ها درج هت ارتقای شاخص های توسعه یافتگی و گسترش عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی و رفع فقر در روستاها و مناطق محروم و تحت پوشش مشمولین صندوق، تشکیل ستاد راهبردی توسعه بیمه در سطح استان، بخشداری ها، تشکیل کارگروه توسعه بیمه اجتماعی به منظور هماهنگی و اجرای تصمیمات ستاد، صدور کارت عضویت برای بیمه شدگان توسط صندوق، پیگیری در خصوص دریافت دوسوم حق بیمه سهم دولت توسط صندوق تدوین و به امضای طرفین تفاهم نامه رسید و از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی دارد. پایان پیام/

دیدگاهی بنویسید