فارس من| پاسخ متقاضیان دناپلاس به ایران خودرو درباره نحوه محاسبه قیمت

مخاطبان فارس که پیش از این با ثبت پویش‌های مختلف خواستار اصلاح قیمت دناپلاس بودند، عنوان کرده اند که براساس مصوبه شورای رقابت حداکثر قیمت تمام شده دناپلاس باید 280 میلیون تومان باشد.

فارس من| پاسخ متقاضیان دناپلاس به ایران خودرو درباره نحوه محاسبه قیمت

به گزارش خبرنگار اقتصادی علوم پزشکی بالینی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «جوابیه توجیهات ایرانخودرو درباره گرانفروشی دنا پلاس» عنوان کردند که پیرو پویش‌های ثبت شده در موضوع قیمت دنا پلاس شرکت ایران خودرو پاسخ داده است که «محصول پایه برای محاسبه قیمت این خودرو با کد کلاس ۷۰۳۲۳، خودروی دنا پلاس دستی توربو با کد کلاس ۷۰۴۰۸ است که بر اساس ابلاغیه شورای رقابت باید مبلغ ۴۳۸,۶۱۳,۹۴۳ ریال از قیمت خودروی پایه کسر شود و پس از اضافه شدن متعلقات قانونی شامل بیمه، مالیات و عوارض متعلقه، قیمت نهایی مصرف کننده محصول دنا پلاس جدید رقم ۴,۱۰۰,۰۱۲.۴۸۴ ریال خواهد شد».اما نکته قابل توجه این است با مراجعه به تارنمای شرکت ایران خودرو و مشاهده محصول دنا پلاس، با دسته بندی زیر مواجه می‌شویم: 1. دنا پلاس 2. دنا پلاس توربو شارژ 3. دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک 4. دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک جوانان پس با کنار گذاشتن دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک جوانان به طور کلی با یک دسته بندی 3گانه ساده مواجه هستیم: الف) دنا پلاس با کد پایه 703 که شامل کد کلاس های 70301 تا 70323 است. ب) دنا پلاس توربو شارژ با کد پایه 704 که شامل کد کلاس های 70401 تا 70410 است. ج) دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک با کد پایه 707 که شامل کد کلاس های 70702 و 70710 است. حال به مصوبه 574 شورای رقابت به تاریخ 16خرداد 1402 نگاهی می اندازیم: در این مصوبه 3 مدل خودروی دنا پلاس برای اصلاح قیمت عنوان شده است که به قرار زیر هستند: 1. دنا پلاس رینگ فولادی و اکسل کاسه ای کاهش تقریبا 48میلیون تومان 2. دنا پلاس توربو شارژ 6سرعته افزایش تقریبا 18میلیون تومان 3. دنا پلاس توربو شارژ جوانان افزایش تقریبا 46میلیون تومان سپس به مصوبه پیشین شواری رقابت به تاریخ 12 فروردین مراجعه می کنیم تا قیمت های پایه برای این افزایش کاهش ها روشن شوند: 1. دنا پلاس تقریبا 281میلیون تومان 2. دنا پلاس توربو شارژ تقریبا 391 میلیون تومان 3. دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک تقریبا 457 میلیون تومان این در حالی است که شرکت ایران خودرو اظهار داشته که محصول پایه برای کاهش و افزایش قیمت در دو مورد اول یعنی دنا پلاس (معمولی) و دنا پلاس توربو شارژ خودروی دنا پلاس توربو شارژ است که در 12 فروردین به قیمت 391 میلیون تومان اعلام شده بود. ولی محصول پایه برای مورد سوم را که با نام جوانان ارائه شده است، دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک به قیمت 457 میلیون تومان قرار می‌دهد و به قیمت آن 46 میلیون تومان می افزاید. مورد قابل توجه این است که در محصول پایه ، در مدل پیشینِ اعلامیِ شورای رقابت که 70317 بوده است امکاناتی نظیر رینگ آلومینومی، ترمز عقب دیسکی، کیسه هوای چهار نفره و … وجود داشته است که گویا شورای  رقابت با توجه به اینکه در مدل تحویلی کنونی با کد 70323 اثری از این امکانات نیست و رینگ آلومینومی به رینگ فولادی، ترمز عقب دیسکی به اکسل کاسه ای، چهار کیسه هوا به دو کیسه هوا و … تغییر و تقلیل یافته است؛ تصمیم به کاهش قیمت حدود 44میلیون تومانی گرفته است. ادعای شرکت ایران خودرو این است که محصول پایه را باید، دنا پلاس توربو شارژ قرار داد نه دنا پلاس معمولی، اما با لحاظ دسته بندی سه گانه شورای  رقابت در مصوبات 12فروردین و 16خرداد، روشن می‌شود که محصول پایه، باید دنا پلاس معمولی باشد که نه توربو شارژ است و نه دنده اتوماتیک. اگر چنین است که شرکت ایران خودرو اعلام می‌کند، چرا محصول پایه در افزایش 46میلیونی را خود دنا پلاس توربو شارژ دنده اتوماتیک که 457میلیون تومان بود قرار می‌دهد و نه دنا پلاس توربو شارژ دنده دستی که 391میلیون تومان بوده است ولی برای دنا پلاس معمولی که نه توربو شارژ است و نه دنده اتوماتیک، محصول پایه را دنا پلاس توربو شارژ قرار میدهد. برخی خریدارانِ اظهار می دارند که مشکلی با این افزایش قیمت ندارند ولی به شرط اینکه خودروی تحویلی دنا پلاس توربو شارژ باشد و نه دنا پلاس معمولی و صرفا هزینه فولادی شدن رینگ آلومینومی، اکسل کاسه ای شدن ترمز دیسکی عقب و… کسر شود. یعنی آپشن توربو شارژ بودن موتور را اگر قرار است خودروی تحویلی با موتور معمولی باشد، کسر کنند. جالب تر این است که در نسخه انگلیسی تارنمای ایران خودرو نیز با یک تقسیم بندی دو گانه روبرو هستیم یعنی تقسیم دنا پلاس به « DENA و DENA ATTC » که به این معنا است که محصول پایه برای دنا پلاس معمولی، نمی‌تواند دنا پلاس توربو شارژ باشد، بلکه باید محصول پایه در دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک نیز خود دنا پلاس توربو شارژ باشد. گویا شرکت ایران خودرو روش را چنین قرار می‌دهد که  پر آپشن ترین محصول، محصول پایه باشد و کم شدن آپشن ها (رینگ فولادی، ترمز اکسل کاسه ای، صرفا دو کیسه هوا) از آن، به عنوان قیمت محصول تحویلی ملاحظه شود. این، به خودیِ خود منطقی است ولی چرا هزینه آپشن های دیگر مدل پایه 704 کسر نشده است؟! آپشن هایی مانند: الف) توربو شارژ نبودن موتور (که در دنا پلاس تحویلی70323، موتور EF7 معمولی است) ب) 6دنده نبودن ( که در دنا پلاس تحویلی70323، صرفا 5دنده است). ج) فرمان برقی نبودن (که در دنا پلاس تحویلی70323، صرفا فرمان هیدرولیک است). د) رینگ 16 اینچ آلومینومی نبودن (که در دنا پلاس تحویلی70323، 15 اینچ فولادی است). هـ) سانروف نبودن و … نتیجه آنکه شورای رقابت با لحاظ محصول قبلی کد محصول 703 یعنی کد کلاس 70317 که رینگ آلومینومی، ترمز دیسک عقب، 4کیسه هوا، و … را برای قیمت گذاری قبلی لحاظ کرده بود و در تاریخ 12فروردین، قیمت آن را تقریبا 281میلیون تومان اعلام کرده بود که با توجه به حذف این امکانات از کد کلاس 70323 و تبدیل به رینگ فولادی، ترمز اکسل کاسه ای، 2 کیسه هوا و… کسر قیمت تقریبا 44 میلیون تومانی را انجام داده است که با کسر آن، قیمت محصول به تقریبا 237میلیون تومان  باید کاهش یابد. لذا به طوری کلی با لحاظ سایر هزینه های قانونی مانند مالیات، قیمت تمام شده دنا پلاس کد کلاس70317 برای خریداران در تاریخ 12فروردین حدودا 330 میلیون تومان می‌شد که با توجه به کاهش امکانات در کد کلاس 70323 و کسر این کاهش امکانات توسط شواری رقابت در تاریخ 16خرداد، قیمت تمام شده برای خریداران باید تقریبا 280 میلیون تومان در نظر گرفته شود. لازم به تذکر است که مدارک این تخلف از تارنمای شرکت ایران خودرو فیلم برداری و عکس برداری شده اند و نسخه چاپی آنها نیز از این تارنما تهیه شده اند و در صورت عدم اصلاح قیمت، قطعا مبنا و مستند شکایت از شرکت فوق الذکر نزد قوه قضاییه قرار خواهند گرفت و اعمال تغییرات در آن محتویات مفید فایده برای آن شرکت نخواهد بود. به گزارش فارس، درخواست خریداران دناپلاس در خصوص اصلاح قیمت دناپلاس در روزهای گذشته در دستور کار علوم پزشکی بالینی بوده و این موضوع از مسئولان مربوطه پیگیری شده است و با توجه به پیگیری‌های انجام شده و مطالبات مردمی روز گذشته شورای رقابت جلسه‌ای تشکیل داد که در رابطه به نتایج جلسه مذکور سپهر دادجوی توکلی به خبرنگار فارس، گفت: در راستای عمل به وظایف شورای رقابت و بحث نظارت و بررسی نحوه اعمال دستورالعمل‌ها و مصوباتش، روز یکشنبه 28 خرداد  در کارگروه خودرو با حضور مسئولان ایران خودرو و سازمان حمایت در خصوص ابهامات در تفسیر مصوبه شورای رقابت جلسه‌ای برگزار شد.  مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: براین اساس مقرر شد که قیمت دنا پلاس براساس مصوبه شورای رقابت تعیین و اعمال شود.  وی افزود: در حال حاضر با توجه به همکاری خوب ایران خودرو منتظر هستیم تا این خودروساز اطلاعیه اصلاح قیمت دنا پلاس را برای شفاف‌سازی برای مشتریان پس از بررسی فنی و اداری انجام دهد.  دادجوی توکلی اظهار داشت: بنابراین قیمت دناپلاس نسبت به قیمت تعیین شده فعلی کمتر خواهد بود.  گفتنی است موضوع اصلاح قیمت دنا پلاس بعد از دستورالعمل شورای رقابت از ایران خودرو نیز پیگیری شده است که این شرکت خودروساز اعلام کرده بزودی در اطلاعیه‌ای طی هفته جاری قیمت دنا پلاس اعلام خواهد شد.  پایان پیام/ 

دیدگاهی بنویسید