قلع و قمع بیش از ۱۰ هکتار از مستحدثات غیرقانونی در شهریار

بیش از ۱۰ هکتار از مستحدثات غیرقانونی در 3 ماه گذشته در شهرستان شهریار قلع و قمع شد‌.

قلع و قمع بیش از ۱۰ هکتار از مستحدثات غیرقانونی در شهریار

به گزارش گروه قضائی علوم پزشکی بالینی به نقل از مرکز رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، حمید عسکری پور دادستان شهرستان شهریار از قلع و قمع بیش از ده هکتار از مستحدثات غیرقانونی در سه ماه گذشته در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این دادستانی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها طی سه ماه گذشته سال جاری اقدام به قلع و قمع و رفع آثار تغییر کاربری به مساحت بیش از ده هکتار به ویژه در مناطق شهرهای باغستان، فردوسیه، صباشهر، وحیدیه کرده است. دادستان شهریار تصریح کرد؛ از میزان ده هکتار تغییر کاربری واقع شده در شهرهای مختلف شهرستان شهریار تعداد ۷۰۱ دیوار کشی،۲۲۷بنا، تعداد ۲۰۵ عدد محوطه سازی، تعداد ۲۱۷ عدد استخر، که به صورت ۷۲۰ قواره تفکیکی به صورت غیر قانونی تغییرکاربری انجام شده بود، قلع و قمع و آزاد سازی شد. پایان پیام/

دیدگاهی بنویسید