محفل انس با قرآن با حضور استاد حامد شاکرنژاد

محفل انس باقرآن با حضور استاد حامد شاکر نژاد و دوستداران قرآن در فرهنگ سرای قرآن و عترت شهرداری ارومیه برگزار شد.

محفل انس با قرآن با حضور استاد حامد شاکرنژاد

دیدگاهی بنویسید