نحوه پذیرش دانشجویان مقطع دکتری اعلام شد

نحوه پذیرش دانشجویان مقطع دکتری و سطح سؤالات آزمون نیمه متمرکز دکتری اعلام شد.

نحوه پذیرش دانشجویان مقطع دکتری اعلام شد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه علوم پزشکی بالینی، آزمون ورودی مقطع دکتری سال ۱۴۰۳ در عصر جمعه ۴ اسفندماه امسال و در یک نوبت برگزار می‌شود. سطح سؤالات امتحانات اختصاصی در حد دانش و تجربیات فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته است. جدول گروه‌های امتحانی، شروع و ختم کد مجموعه‌های امتحانی و ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط در زیر آمده است.

بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلی تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و دستیاری رشته‌های گروه دامپزشکی شامل دو مرحله است. مرحله اول آزمون متمرکز است که از سوی سازمان انجام می‌شود و پس از برگزاری آزمون، کارنامه‌ای شامل نمرات خام، نمره کل و… در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده و بر اساس آن انتخاب رشته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهند. بر اساس کدرشته محل‌های انتخابی و حد نصاب نمره سنجش عمومی که با هماهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین می‌شود، با توجه به سهمیه متقاضی به کدرشته محلی حائز حد نصاب معرفی می‌شود. پذیرش بر حسب شیوه‌های آموزشی ـ پژوهشی و پژوهش محور به شرح تصویر زیر انجام می‌شود:

پذیرش نهایی از بین متقاضیان معرفی شده به دانشگاه‌ها بر اساس نتیجه آزمون متمرکز و نتیجه مصاحبه، بررسی مدارک یا هر روش دیگری انجام می‌شود. پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دیدگاهی بنویسید