10 دستور ویژه رییس جمهور برای تحول در مناطق عشایری

سرپرست سازمان امور عشایر کشور در نشست شورای عشایری فارس گفت: رییس جمهور برای تحول در مناطق عشایری کشور ۱۰ دستور ویژه صادر کرده است که ارزش آن ها ۳۰ هزار میلیارد تومان است .

10 دستور ویژه رییس جمهور برای تحول در مناطق عشایری

به گزارش علوم پزشکی بالینی از شیراز، سیاوش احمدی میرقائد گفت: ۱۰ دستور رییس جمهور شامل موضوع تولید قرار دادی جامعه عشایری در راستای حمایت از تولیدات این جامعه، راه اندازی و ساخت ۳۸۰ خانه بهداشت در مناطق عشایری کشور، تولید و اختصاص ۲۲۰ هزار پنل خورشیدی تا پایان دولت سیزدهم، تکمیل ایل راه های عشایری، اختصاص ۲۰ هزار هکتار زمین برای توسعه گیاهان دارویی ، انجام واکسیناسیون رایگان دام های عشایر و اختصاص ۱۰۰ درصد اعتبار ملی و استانی امور عشایر است .

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات مصوب حوزه عشایری در دوسال گذشته نسبت به سال های قبل بیش از ۲۰ برابر شده است ، افزود: این موضوع نشان دهنده توجه دولت و اثر گذاری تصمیم نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

استاندار فارس در این نشست گفت: باید سامانه ای برای پایش ۷۰ وظیفه ای که در قبال جامعه عشایری بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی است راه اندازی شود و هر سه ماه یکبار عملکرد مدیران بررسی شود.

به گفته ایمانیه : سازمان امور عشایر ، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی مربوط برای رفع مشکلات عشایر قسمتی از بودجه خود را اختصاص دهند.

او افزود: بحث مدارس یا به شکل ثابت یا کانکسی یک چهارم از بودجه به آموزش و پرورش و نوسازی مدارس اختصاص یابد ، برای خانه های بهداشت عشایر یک چهارم به دانشگاه علوم پزشکی استان اختصاص دهند، در ارتباط با راه و ایل راه هم یک چهارم به بسیج سازندگی و امور عشایر در بحث اشتغال نیز به همچنین و با توجه به کمبود تانکرحمل آب بودجه ای اختصاص داده شود تا بتوان قسمت قابل توجهی از این مشکل حل کرد.

محمد هادی ایمانیه ادامه داد: در حوزه گیاهان دارویی که می تواند در کنار دامداری منبع درآمدی برای جامعه عشایری باشد ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام پذیرفتند که سرمایه گذاری در گیاهان دارویی استان فارس انجام دهند.

استاندار فارس با بیان اینکه بایستی مسایل فرهنگی و مذهبی جامعه عشایر هم پیگیری و تقویت شود ، افزود: نیاز است که در مدیریت امور عشایر استان یک معاونت فرهنگی اضافه شود که این امور را پیگیری کند.

در این نشست قول اهدا ۱۰ دستگاه تانکر آب از سوی استانداری فارس و سازمان امور عشایر کشور و همچنین اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب و راه عشایر فارس در بودجه ۱۴۰۲ داده شد.

پایان پیام/خ

دیدگاهی بنویسید