موزه‌ها «ویترین تاریخی» هر جامعه‌ هستند

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی گفت: موزه ها امروز به نمادی از دیپلماسی، تعامل و ارتباطات میان فرهنگی تبدیل شده‌اند و ویترین تاریخی هر جامعه‌هستند.

۳ دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در مورد تعیین‌ تکلیف بانک‌ها

رئیس قوه قضاییه گفت: همه بر اثرات مخرب ناترازی‌ها و اضافه برداشت‌ها در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، اشراف و آگاهی داریم؛ بر همین مبنا به سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، ۳… ادامه خواندن ۳ دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در مورد تعیین‌ تکلیف بانک‌ها