دیدار وزرای انرژی ازبکستان و قزاقستان با رئیس «گازپروم»

وزرای انرژی ازبکستان و قزاقستان در شهر «سن پترزبورگ» با رئیس شرکت «گازپروم» روسیه دیدار و همکاری‌های سه جانبه در زمینه گاز را بررسی کردند.

آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

افق‌های جدید همکاری‌ ازبکستان و سنگاپور با امضای 8 سند، سفر نخست وزیر روسیه به ترکمنستان و ایجاد مرکز منطقه‌ای فناوری آب و هوا برای آسیای مرکزی با مرکزیت «عشق آباد»؛ تنها بخشی از مهم‌ترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته است.