حمله به کنسولگری ایران آخرین حمله اسرائیل نیست

از زمانی که رژیم اسرائیل در اکتبر 2023 به نوار غزه حمله کرد حدود 6 ماه می گذرد؛ در هفته ها و ماههای آغازین حمله بسیاری تحلیلگران معتقد بودند اسرائیل بر اساس رویه معمول خود در جنگهای پس از انتفاضه  فلسطینیان، بعد از تحمیل تلفات و خساراتی چند برابر آنچه به آن وارد شده، به… ادامه خواندن حمله به کنسولگری ایران آخرین حمله اسرائیل نیست