تلویزیون شهری: ابزاری مدرن برای جهش کسب و کارها

تلویزیون شهری یا نمایشگر شهری محصولی است که ممکن است در خیابان‌ها دیده باشید. این محصول نوعی بیلبورد تبلیغاتی است. این تلویزیون از مربع‌های حدودا یک متر در یک متر تشکیل شده است.